เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ
เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ SuperSkill.co.th นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการสมัครและเข้าใช้บริการของ SuperSkill.co.th และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้ชื่อโดเมนของ SuperSkill.co.th ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” และบริษัท ซุปเปอร์สกิล จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม SuperSkill ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SuperSkill” เมื่อผู้ใช้บริการตกลงชำระเงิน หรือสมัครเข้าใช้งานระบบของ SuperSkill แล้ว ผู้ใช้บริการ ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SuperSkill ทุกประการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมล เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SuperSkill โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ได้ที่ “ ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เงื่อนไขทั่วไป
SuperSkill ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการได้อย่างสม่ำเสมอผ่านหน้าเว็บไซต์ของ SuperSkill หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า ผู้ใช้บริการ ได้ยอมรับเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ
โดยในการใช้สินค้าและบริการ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ
- คัดลอก, ดัดแปลง, เผยแพร่, ทำลาย, ทำซ้ำ และหรือทำให้เสียหายในสินค้าและบริการใด ๆ ของ SuperSkill
- พยายามหรือจงใจหาช่องโหว่หรือโจมตีระบบของ SuperSkill
- หลอกหลวงหรือแสดงตัวตนเป็นบุคคลอื่น
- การกระทำใด ๆ ที่นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนระบบของ SuperSkill ตลอดจนเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดาวน์โหลดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ SuperSkill
การคืนเงิน
บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสิทธิในการเข้าเรียนหลักสูตรที่ผู้เรียนได้มีการสั่งซื้อไว้ได้ตามที่ระบุในคำสั่งซื้อ‍
การยกเลิกการสั่งซื้อ
ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อผ่านขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้น
Address
เลขที่ 91/12 โครงการเดอะ พรีเที่ยม หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Phone
Superskill